סינדיאנת הגליל

עיצוב גרפי במסגרת התנדבותית הזמנות לסדנאות ניוזלטר פרסום באתר ובמדיות עיצובים