סינדיאנת הגליל

עיצוב גרפי במסגרת התנדבותית הזמנות לסדנאות ניוזלטר פרסום באתר ובמדיות עיצובים

pattern design

עיצוב הדפס למוצרי אופנה עיצובים נוספים

Pattern

עיצוב הדפס למוצרי אופנה עיצובים נוספים